Stäng

Allmän intresseanmälan | utbildningar

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Av de årliga cirka 1000 allvarliga olyckorna på byggarbetsplatser är en fjärdedel fall- och halkolyckor – som i nästan hälften av fallen leder till medicinsk invaliditet. Det säger sig självt att vi måste jobba med att få ner den siffran! En väg är genom regler och ökad kunskap. Just kunskapen kan vi hjälpa dig med! 

 Vad gör du för att slippa bli en siffra i olycksstatistiken?

  

KURSER SOM GER DIG KOLL PÅ VAD SOM GÄLLER

Allt fler kurser blir obligatoriska för att få utföra vissa arbeten. Det gäller till exempel för alla som monterar, justerar eller demonterar byggställningar. Det är också obligatorisk att vara utbildad i liftar och arbetsmiljösamordning. Om olyckan mot förmodan är framme genomför Arbetsmiljöverket en utredning, och då är det fördelaktigt om du och dina medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna.

För det är bara att konstatera: byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Av de årliga cirka 1000 allvarliga olyckorna på byggarbetsplatser är en fjärdedel fall- och halkolyckor – som i nästan hälften av fallen leder till medicinsk invaliditet. Det säger sig självt att vi måste jobba med att få ner den siffran! En väg är genom vettiga regler och ökad kunskap. Just kunskapen kan vi hjälpa dig med! 

Arbetsmiljöplan är obligatorisk

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det finns risk för skada. Den ska finnas på plats redan innan arbetet startar och innehålla de regler som gäller på arbetsplatsen. Den omfattar arbete med risk för fall, ras, kemiska och biologiska ämnen och mycket mer.

Ditt skadeansvar

Det är obligatoriskt att ha utbildning för arbetssamordning, liftar och ställningar. Och det är inte bara en fråga om personskador utan också viktigt för hela verksamheten. Om någon skadas på din byggplats utreds nämligen ditt ansvar och om ett brott begåtts.

PoG utbildar

Du kan gå utbildningar genom PoG Woody Bygghandel, i samarbete med etablerad utbildare. Här finns flera av de utbildningar du behöver för att utföra ditt jobb säkrare.

Öppna utbildningarna genomförs på PoG Woody Bygghandels filial i Malmö om inget annat angivits. Exakt tid och plats kommer att framgå i utbildningsbekräftelsen.

Adress: Olsgårdsgatan 6, 215 79 Malmö


Information & avbokningsregler

För att läsa mer information och om avbokningsregler klicka här.


Kontakta oss 

Har du övriga frågor eller saknar du någon utbildning, lägg ett mail till utbildning@pog.se så återkommer vi så fort vi kan.

Vi erbjuder följande utbildningar: 

 • BAS P U

 • Ställningutbildning 2-9m

 • Ställningsutbildning 2-9m inkl. grd. Fallskydd

 • Liftutbildning

 • Liftutbildning inkl. grd. Fallskydd

 • Grundläggande Fallskyddsutbildning

 • Heta Arbeten

 • Säkra Lyft

 • Truckförarutbildning AB

 • HLR inkl. Förstahjälpen

 • Arbete på väg 1+2

 • Motorsåg A (Kapning)

 • Motorsåg AB (inkl. Trädfällning)

 • Travers & Säkra Lyft

Hittar du inte utbildningen du söker, eller är du intresserad av utbildningsinsatser enbart för ditt företag? Vi skräddarsyr utbildningsplaner, samt kan i vissa fall komplettera med ytterligare utbildningar från våra utbildningspartners. Kontakta oss på utbildning@pog.se så berättar vi mer!

 
Gör din intresseanmälan via länken nedan så kontaktar vi dig. 

INTRESSEANMÄLAN


Vill du boka någon av våra öppna utbildningar, direkt?

BOKA NU!