Stäng

Information & avbokningsregler | Utbildningar

PoG Woody Bygghandel med utbildningspartner vill härmed tacka för eran utbildningsanmälan. Nedan följer lite allmän information samt våra avboknings regler.


Plats och Tid

För att möta våra kunders behov så utför vi våra utbildningar på olika platser. Våra grupputbildningar genomförs på PoG Woody Bygghandel i Malmö om inget annat angivits. Kundspecifika grupputbildningar kan ske på annan plats efter överenskommelse. I vissa fall erbjuder vi även utbildningsplatser i våran utbildningspartners lokaler i Malmö. Specifik information kring utbildningens tider och plats framgår i separat orderbekräftelse.

 

Frukost / Lunch/ Fika

Det ingår inga måltider vid våra utbildningar. Då några av våra utbildningar sträcker sig över heldagar, så rekommenderar vi att medtaga fika och dryck. Lunch ingår ej, men vanligen åker vi tillsammans och äter på lämpligt ställe med alternativa rätter. Kaffe och vatten finns vanligen tillgängligt på utbildningsplatsen.

 

Intyg / Certifikat

De utbildningar som medför certifiering eller annat skriftligt intyg, distribueras vanligen efter 2-5 veckor efter genomförd och godkänd utbildning. Om inget annat överenskommits så skickas ovannämnda intyg till beställarens adress.

 

Avbokningsregler

Då din bekräftade anmälan fyller en utbildningsplats så gäller följande avbokningsregler:

  • Om ni önskar avboka eller ändra en bekräftad utbildningsplats med mer än 12 arbetsdagar innan planerat kurstillfälle, kan detta ske utan kostnad.

  • Om ni önskar avboka eller ändra en bekräftad utbildningsplats med 6-11 arbetsdagar innan planerat kurstillfälle, kan detta ske mot 50% av order bekräftat belopp.

  • Om ni önskar avboka eller ändra en bekräftad utbildningsplats med 0-5 arbetsdagar innan planerat kurstillfälle, kan detta ske mot 100% av order bekräftat belopp. 

Vi reserverar oss för inställt/ ändrat utbildningstillfälle vid lågt deltagarantal. Vid sjukdom ersätts bekräftad utbildningskostnad mot uppvisande av giltigt läkarintyg.


Kontakta oss 

Har du övriga frågor eller saknar du någon utbildning, lägg ett mail till utbildning@pog.se så återkommer vi så fort vi kan.