Stäng

Boka våra öppna utbildningar

KURSER SOM GER DIG KOLL PÅ VAD SOM GÄLLER

Allt fler kurser blir obligatoriska för att få utföra vissa arbeten. Det gäller till exempel för alla som monterar, justerar eller demonterar byggställningar. Det är också obligatorisk att vara utbildad i liftar och arbetsmiljösamordning. Om olyckan mot förmodan är framme genomför Arbetsmiljöverket en utredning, och då är det fördelaktigt om du och dina medarbetare har genomfört de obligatoriska utbildningarna.

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade. Av de årliga cirka 1000 allvarliga olyckorna på byggarbetsplatser är en fjärdedel fall- och halkolyckor – som i nästan hälften av fallen leder till medicinsk invaliditet. Det säger sig självt att vi måste jobba med att få ner den siffran! En väg är genom regler och ökad kunskap. Just kunskapen kan vi hjälpa dig med! 

VI ERBJUDER FÖLJANDE UTBILDNINGAR:

  • Sista anmälningsdag för de öppna utbildningarna är 1 vecka innan i mån av plats.
  • Vi reserverar oss för felskrivningar. Antalet platser är begränsade.

 

 

BAS P U

3 utbildningstillfällen: 27/2, 20/3, 29/3

Lär dig mer om byggarbetsmiljösamordning och att upprätta en arbetsmiljöplan.
Heldag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 4.790 kr exkl moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler

 

Heta arbeten 

5 utbildningstillfällen: 14/12, 25/1, 12/2, 4/3, 3/4

Utbildning för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning som kan leda till brand. Både teori och praktiska inslag.
6 timmar (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 3.175 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler
 

LIftutbildning

1 utbildningstillfälle: 1/4

Få kunskap om ställningsbyggande som motsvarar säkerhetskraven.
Liftutbildning som motsvarar säkerhetskraven. Både teori och praktiska inslag.
Heldag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 2.490 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler
 

Grundläggande Fallutbildning

1 utbildningstillfälle: 27/3

För dig som ansvarar för personer eller arbetar på tak eller andra höga höjder.
3-4 timmar (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 2.370 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler
 

Ställningutbildning 2-9m

1 utbildningstillfälle: 8/4

Få kunskap om ställningsbyggande som motsvarar säkerhetskraven.
Heldag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 2.900 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler
 

Ställningsutbildning 2-9m inkl. grundläggande fallskydd

1 utbildningstillfällen: 3/4

Få kunskap om ställningsbyggande som motsvarar säkerhetskraven.
Heldag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 3470 kr exkl. moms per person

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler
 

Liftutbildning inkl. grundläggande fallskydd

3 utbildningstillfällen: 18/12, 13/2, 20/3

Liftutbildning som motsvarar säkerhetskraven. Både teori och praktiska inslag.
Heldag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 3.470 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler

Säkra lyft & säker lastkoppling

2 utbiidningstillfällen: 25/2, 2/4

Utbildningen är teoretisk och skall ge deltagaren kunskaper om hur säkert lyft och säker lastkoppling kan förebygga skador på människor, maskiner, och last.
4 timmar (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 1.990 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler

 

Motorsåg AB (inkl. Trädfällning)

1 utbildningstillfälle: 19-21/3

Utbildningen omfattar både teori och praktik för att möta föreskrifter för användning av motorkedjesåg.
2-3 dagar beroende på förkunskaper (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 8.790 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningsregler 

Travers & Säkra Lyft

2 utbildningstillfällen: 25/2, 2/4

Utbildningen motsvarar kraven på att kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner, och last.
Hel dag (Exakt tid och plats får du i din bokningsbekräftelse).
Sista anmälningsdag 1 vecka innan start i mån av plats.
Pris: 4.170 kr exkl. moms per person.

Klicka för anmälanInfo & avbokningregler

 

 

Arbetsmiljöplan är obligatorisk

Det måste finnas en arbetsmiljöplan på alla arbetsplatser där det finns risk för skada. Den ska finnas på plats redan innan arbetet startar och innehålla de regler som gäller på arbetsplatsen. Den omfattar arbete med risk för fall, ras, kemiska och biologiska ämnen och mycket mer.

Ditt skadeansvar

Det är obligatoriskt att ha utbildning för arbetssamordning, liftar och ställningar. Och det är inte bara en fråga om personskador utan också viktigt för hela verksamheten. Om någon skadas på din byggplats utreds nämligen ditt ansvar och om ett brott begåtts. 

PoG utbildar

Du kan gå utbildningar genom PoG Woody Bygghandel, i samarbete med etablerad utbildare.

 Här finns flera av de utbildningar du behöver för att utföra ditt jobb säkrare.

Öppna utbildningarna genomförs på PoG Woody Bygghandels filial i Malmö om inget annat angivits. Exakt tid och plats kommer att framgå i utbildningsbekräftelsen.

Adress: Olsgårdsgatan 6, 215 79 Malmö

Information & avbokningsregler

För att läsa mer  om information och våra avbokningsregler klicka här.


Kontakta oss 

Har du övriga frågor eller saknar du någon utbildning, lägg ett mail till utbildning@pog.se så återkommer vi så fort vi kan.