Stäng

PoG Museum

PoG Museum

Med rötterna djupt rotade i den Skånska myllan.

PoG Woody Bygghandel är ett företag med rötter från början av 1900-talet, närmare bestämt 1904. Med en sådan bakgrund ligger det nära till hands att vilja bevara det gamla till eftervärlden.

Idéen till att skapa ett PoG Museum föddes då vi 1987 la ner spannmålssidan och den gamla silon stod tom. Här finns en samling av de verksamheter som vi har haft eller har idag. Du hittar tex gamla handverktyg, kol- och vedmått från förr, redskap från tidigare spannmålshantering, en gammal räknesnurra och  andra administrativa hjälpmedel.


Vi tar gärna emot besökare men du måste boka tid först. 

Kontakta Bertil Gustafsson; tel. 070-625 80 75 eller bertil.gustafsson@pog.se.