Stäng

E6 stängs av den 11 oktober

E6 stängs av den 11 oktober

Läs mer nedan.

E6 vid trafikplats Alnarp norr om Malmö stängs helt i båda riktningarna på kvällen den 11 oktober. 

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv måste Trafikverket bygga om motorvägsbron för E6 över spåren vid trafikplats Alnarp norr om Malmö.

Från 11 oktober 2018 och under cirka två veckor är E6 avstängd helt i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp. Vägen stängs 20.00 på kvällen men framkomligheten kan vara begränsad tidigare eftersom mycket arbete kommer att behöva utföras inför avstängningen.

Trafiken kommer under perioden att ledas om till andra vägar och man räknar med stora störningar i trafiken under denna perioden.

Trafikverket räknar med att trafikanter, verksamheter och näringslivet kommer påverkas både direkt och indirekt i såväl Skåne som Halland.

Med hänsyn till ovanstående räknar vi med att våra leveranser kommer att bli påverkade av avstängningen. Under tiden som arbetet pågår finns det en risk för försenade leveranser och längre leveranstider än normalt. Vi kommer självklart göra allt i vår makt för att minimera påverkan för våra kunder.

För ytterligare information om avstängningen besök Trafikverkets hemsida.

Med vänlig hälsning

Logistikavdelningen 
PoG Woody Bygghandel